labebe.ge

კომპანია "ჯეოფეის" ტექნიკური მხარდაჭერით, შეიქმნა ონლაინ მაღაზია -  Labebe.ge

პროექტის ფარგლებში დაინერგა:

✓ ონლაინ მაღაზიის ინსტალაცია;

✓ინტეგრაცია " საქ. ბანკის“  პლასტიკური ბარათით გადახდის არხის სისტემასთან;

✓ ინტეგრაცია თიბისი ბანკის განვადების და გადახდის მეთოდის სისტემასთან;

✓ ვებ-გვერდის დიზაინი;

✓ ვებ-ჰოსტინგ მომსახურება;

 

კომპანია "ჯეოფეი" უზრუნველყოფს გაწეული მომსახურების ტექნიკურ მხარდაჭერას.