Eacademy.ge

კომპანია "ჯეოფეის" ტექნიკური მხარდაჭერით  შეიქმნა ტრენინგების ონლაინ პლათფორმა Eacademy.ge

პროექტის ფარგლებში დაინერგა:

✓ ონლაინ მაღაზიის ინსტალაცია/გამართვა;

✓დიზაინი

✓   გადახდის სისტემის ინსტალაცია;

✓   განვადების სისტემის ინტეგრაცია;

✓ ვებ-ჰოსტინგი;

✓ დამატებითი მოდიფიკაციები;


კომპანია "ჯეოფეი" უზრუნველყოფს გაწეული მომსახურების ტექნიკურ მხარდაჭერას.