gogra.ge

კომპანია "ჯეოფეის" ტექნიკური მხარდაჭერით, შეიქმნა ონლაინ მაღაზია https://gogra.ge/ ,

პროექტის ფარგლებში დაინერგა:

ონლაინ მაღაზიის ინსტალაცია;

ვებ-გვერდის დიზაინი;

ინტეგრაცია " კრედო ბანკის“ ონლაინ განვადების სისტემასთან;

პლასტიკური ბარათით გადახდის არხის ინტეგრაცია;

ვებ-ჰოსტინგ მომსახურება;

კომპანია "ჯეოფეი" უზრუნველყოფს გაწეული მომსახურების ტექნიკურ მხარდაჭერას.