katalog.ge

კომპანია "ჯეოფეის" ტექნიკური მხარდაჭერით, შეიქმნა ონლაინ მაღაზია https://katalog.ge/

პროექტის ფარგლებში დაინერგა:

ონლაინ მაღაზიის ინსტალაცია;

პლასტიკური ბარათით გადახდის არხის ინტეგრაცია;

ინტეგრაცია " კრედო ბანკის“ ონლაინ განვადების სისტემასთან;

ვებ-ჰოსტინგ მომსახურება;

კომპანია "ჯეოფეი" უზრუნველყოფს გაწეული მომსახურების ტექნიკურ მხარდაჭერას.