lakobukia.com

კომპანია "ჯეოფეის" ტექნიკური მხარდაჭერით, შეიქმნა ონლაინ მაღაზია http://lakobukia.com/

პროექტის ფარგლებში დაინერგა:

ონლაინ მაღაზიის ინსტალაცია;

ვებ-დიზაინი;

ინტეგრაცია გადახდის არხის სისტემასთან;

ვებ-ჰოსტინგი;

კომპანია "ჯეოფეი" უზრუნველყოფს გაწეული მომსახურების ტექნიკურ მხარდაჭერას.