myamazon.ge

ჯეოფეის გუნდის ტექნიკური მხარდაჭერით შეიქმნა ონლაინ მაღაზია Myamazon.ge

პროექტის ფარგლებში დაინერგა:

✓ ონლაინ მაღაზიის ინსტალაცია;

✓დიზაინი;

✓ ვებ-ჰოსტინგი;


კომპანია "ჯეოფეი" უზრუნველყოფს გაწეული მომსახურების ტექნიკურ მხარდაჭერას.