Mybee.ge

კომპანია "ჯეოფეის" ტექნიკური მხარდაჭერით  შეიქმნა ონლაინ მაღაზია Mybee.ge

პროექტის ფარგლებში დაინერგა:

✓ ონლაინ მაღაზიის ინსტალაცია;

✓დიზაინი

✓  ,,თიბისი ბანკის“ გადახდის სისტემის ინსტალაცია;

✓ ვებ-ჰოსტინგი;

 

კომპანია "ჯეოფეი" უზრუნველყოფს გაწეული მომსახურების ტექნიკურ მხარდაჭერას.