Newtorso.com

კომპანია "ჯეოფეის" ტექნიკური მხარდაჭერით  შეიქმნა ონლაინ მაღაზია Newtorso.com

პროექტის ფარგლებში დაინერგა:


✓ ონლაინ მაღაზიის ინსტალაცია;
✓ პლასტიკური ბარათით გადახდის მეთოდის ინტეგრაცია;
✓ ვებ-გვერდის დიზაინი;
✓ ვებ-ჰოსტინგ მომსახურება;
 
კომპანია "ჯეოფეი" უზრუნველყოფს გაწეული მომსახურების ტექნიკურ მხარდაჭერას.