smarter.ge

კომპანია "ჯეოფეის" ტექნიკური მხარდაჭერით, შეიქმნა ონლაინ მაღაზია https://smarter.ge/ ,

პროექტის ფარგლებში დაინერგა:

ონლაინ მაღაზიის ინსტალაცია;

ვებ-დიზაინი;

ინტეგრაცია " თიბისი ბანკის“ ონლაინ გადახდის სისტემასთან;

ვებ-ჰოსტინგი;

კომპანია "ჯეოფეი" უზრუნველყოფს გაწეული მომსახურების ტექნიკურ მხარდაჭერას.