სიახლე მომხმარებლებისთვის Domino.com.ge ონლაინ მაღაზიაში (5 წამის საკითხავი)

05/15/2020

CScart.ge გუნდის ტექ.მხარდაჭერით Domino.com.ge ონლაინ მაღაზიაში დაინერგა ახალი ფუნქცია გადახდის არხზე - რეკურენტული გადახდა. ასევე დაემატა მობილური ნომრის ვერიფიკაცია და შეტყობინების გაგზავნა SMSco ან „ვაიბერის“ არხით მომხმარებლების დამატებითი ინფორმირებისათვის შეკვეთის განხორციელებისას.

 კომპანია "ჯეოფეი" უზრუნველყოფს გაწეული მომსახურების ტექნიკურ მხარდაჭერას.