projectm.ge

კომპანია "ჯეოფეის" ტექნიკური მხარდაჭერით, შეიქმნა ონლაინ მაღაზია Projectm.ge

პროექტის ფარგლებში დაინერგა:

ონლაინ მაღაზიის ინსტალაცია;

ვებ-დიზაინი;

ინტეგრაცია თიბისი ბანკისონლაინ გადახდის სისტემასთან;

ვებ-ჰოსტინგი;

✓ ტექნიკური მხარდაჭერა.