Megamart.ge

კომპანია "ჯეოფეის" ტექნიკური მხარდაჭერით შეიქმნა ონლაინ მაღაზია Megamart.ge

პროექტის ფარგლებში დაინერგა:


✓ ონლაინ მაღაზიის ინსტალაცია;

✓ დიზაინის შეძენა, ინსტალაცია;

✓  პლასტიკური ბარათით (Visa/Mastercard) გადახდის სისტემის ინსტალაცია;

✓ საქართველოს ბანკის,თიბისი ბანკისა და კრედო ბანკის ონლაინ  განვადებების ინტეგრაცია;

✓ დამატებითი მოდიფიკაციები;

✓ ვებ-ჰოსტინგ მომსახურება;

 

კომპანია "ჯეოფეი" უზრუნველყოფს გაწეული მომსახურების ტექნიკურ მხარდაჭერას.