ონლაინ მაღაზია Sectori.ge

ჯეოფეის ტექნიკური გუნდის ახალი პროექტი: ონლაინ მაღაზია Sectori.ge

პროექტის ფარგლებში დაინერგა:

✓ ონლაინ მაღაზიის ინსტალაცია;

✓ ვებ-გვერდის დიზაინი;

✓ სინქრონიზაცია  სასაწყობე პროგრამასთან;

✓ ინტეგრაცია  პლასტიკური ბარათით გადახდის არხის სისტემასთან;

✓ ინტეგრაცია ონლაინ განვადების სისტემასთან;

✓ ფუნქციონალის დამატებითი მოდიფიკაცია;

✓ ვებ-ჰოსტინგ მომსახურება;

კომპანია "ჯეოფეი" უზრუნველყოფს გაწეული მომსახურების ტექნიკურ მხარდაჭერას.