angelread.com

კომპანია "ჯეოფეის" ტექნიკური მხარდაჭერით, შეიქმნა ონლაინ მაღაზია angelread.com

პროექტის ფარგლებში დაინერგა:

 ონლაინ მაღაზიის ინსტალაცია/გამართვა;

 ვებ-ჰოსტინგ მომსახურება;

✓ ტექნიკური მხარდაჭერა.