BATE.GE

კომპანია ჯეოფეის ტექნიკური მხარდაჭერით შეიქმნა ონლაინ მაღაზია http://bate.ge/

პროექტის ფარგლებში დაინერგა:

✓ ონლაინ მაღაზიის ინსტალაცია;

✓ ვებ-გვერდის დიზაინი;

✓ ინტეგრაცია " თიბისი ბანკის“ ონლაინ განვადების სისტემასთან;

✓ ინტეგრაცია " ლიბერთი ბანკის“ ონლაინ განვადების სისტემასთან;

✓ ინტეგრაცია " კრედო ბანკის“ ონლაინ განვადების სისტემასთან;

✓ ინტეგრაცია " კრისტალის“ ონლაინ განვადების სისტემასთან;

✓ ვებ-ჰოსტინგ მომსახურება;

✓ ტექნიკური მხარდაჭერა.