gigant.ge

 

კომპანია "ჯეოფეის" ტექნიკური მხარდაჭერით, შეიქმნა ონლაინ მაღაზია Gigant.ge

პროექტის ფარგლებში დაინერგა:

 

ონლაინ მაღაზიის ინსტალაცია;

✓ ვებ-გვერდის დიზაინი;

ინტეგრაცია საქ. ბანკისონლაინ გადახდის სისტემასთან - VISA/MASTERCARD;

ინტეგრაცია " საქ.ბანკის“ ონლაინ განვადების სისტემასთან;

ინტეგრაცია " ლიბერთი ბანკის“ ონლაინ განვადების სისტემასთან;

ინტეგრაცია " კრედო ბანკის“ ონლაინ განვადების სისტემასთან;

ალტას სინქროიზაცია;

პროდუქტის იმპორტის მოდიფიკაცია;

✓ ვებ-ჰოსტინგ მომსახურება;

✓ ტექნიკური მხარდაჭერა.