Gmart.ge

კომპანია "ჯეოფეის" ტექნიკური მხარდაჭერით, შეიქმნა ონლაინ მაღაზია  Gmart.ge

პროექტის ფარგლებში დაინერგა:

✓ ონლაინ მაღაზიის ინსტალაცია;

✓  ,,თიბისი ბანკი“-ს  გადახდის სისტემის ინსტალაცია;

✓ ,,თიბისი ბანკი“-ს  ონლაინ განვადების ინტეგრაცია;

✓ "კრედო  ბანკი“-ს ონლაინ განვადების ინტეგრაცია;

✓ ვებ-ჰოსტინგი;

 

კომპანია "ჯეოფეი" უზრუნველყოფს გაწეული მომსახურების ტექნიკურ მხარდაჭერას.