gogra.ge

კომპანია "ჯეოფეის" ტექნიკური მხარდაჭერით, შეიქმნა ონლაინ მაღაზია Gogra.ge ,

პროექტის ფარგლებში დაინერგა:

ონლაინ მაღაზიის ინსტალაცია;

ვებ-გვერდის დიზაინი;

ინტეგრაცია " კრედო ბანკის“ ონლაინ განვადების სისტემასთან;

პლასტიკური ბარათით გადახდის არხის ინტეგრაცია;

ვებ-ჰოსტინგ მომსახურება;

✓ ტექნიკური მხარდაჭერა.