VAPORIA.GE

კომპანია "ჯეოფეის" ტექნიკური მხარდაჭერით, შეიქმნა ონლაინ მაღაზია vaporia.ge

პროექტის ფარგლებში დაინერგა:

 ონლაინ მაღაზიის ინსტალაცია/გამართვა;

 ინტეგრაცია " თიბისი ბანკის“ ონლაინ გადახდის სისტემასთან;

 ვებ-ჰოსტინგ მომსახურება;

✓ ტექნიკური მხარდაჭერა.