iplus.com.ge

კომპანია "ჯეოფეის" ტექნიკური მხარდაჭერით  შეიქმნა ონლაინ მაღაზია Iplus.com.ge,
პროექტის ფარგლებში დაინერგა:
✓ ონლაინ მაღაზიის ინსტალაცია;
✓ პლასტიკური ბარათით გადახდის მეთოდის ინტეგრაცია;
✓ ვებ-გვერდის დიზაინი;
✓ ინტეგრაცია სასაწყობე პროგრამასთან;
✓ ონლაინ განვადების არხის ინტეგრაცია;
✓ ვებ-ჰოსტინგ მომსახურება;
 
კომპანია "ჯეოფეი" უზრუნველყოფს გაწეული მომსახურების ტექნიკურ მხარდაჭერას.