lakobukia.com

კომპანია "ჯეოფეის" ტექნიკური მხარდაჭერით, შეიქმნა ონლაინ მაღაზია Lakobukia.com

პროექტის ფარგლებში დაინერგა:

ონლაინ მაღაზიის ინსტალაცია;

ვებ-დიზაინი;

ინტეგრაცია გადახდის არხის სისტემასთან;

ვებ-ჰოსტინგი;

✓ ტექნიკური მხარდაჭერა.