primeshop.ge

ჯეოფეის გუნდის ტექნიკური მხარდაჭერით შეიქმნა ონლაინ მაღაზია primeshop.ge

პროექტის ფარგლებში დაინერგა:

✓ ონლაინ მაღაზიის ინსტალაცია;

✓დიზაინი;

✓ ვებ-ჰოსტინგი;


 კომპანია "ჯეოფეი" უზრუნველყოფს გაწეული მომსახურების

 ტექნიკურ მხარდაჭერას.