NATURALPRODUCT.GE

კომპანია "ჯეოფეის" ტექნიკური მხარდაჭერით, შეიქმნა ონლაინ მაღაზია  Naturalproduct.ge

პროექტის ფარგლებში დაინერგა:

 ონლაინ მაღაზიის ინსტალაცია/გამართვა;

 ინტეგრაცია " თიბისი ბანკის“ გადახდის სისტემასთან;

ვებ-გვერდის დიზაინი;

 ვებ-ჰოსტინგ მომსახურება;

✓ ტექნიკური მხარდაჭერა.