SADA.GE

კომპანია "ჯეოფეის" ტექნიკური მხარდაჭერით, შეიქმნა ონლაინ მაღაზია  sada.ge

პროექტის ფარგლებში დაინერგა:

 ონლაინ მაღაზიის ინსტალაცია/გამართვა;

 ინტეგრაცია " თიბისი ბანკის“ გადახდის სისტემასთან;

 ინტეგრაცია " საქ. ბანკის“ გადახდის სისტემასთან;

ინტეგრაცია " საქ. ბანკის“ განვადების სისტემასთან;

ინტეგრაცია " კრედო ბანკის“ განვადების სისტემასთან;

 ვებ-ჰოსტინგ მომსახურება;

✓ ტექნიკური მხარდაჭერა.