smarter.ge

კომპანია "ჯეოფეის" ტექნიკური მხარდაჭერით, შეიქმნა ონლაინ მაღაზია Smarter.ge 

პროექტის ფარგლებში დაინერგა:

ონლაინ მაღაზიის ინსტალაცია;

ვებ-დიზაინი;

ინტეგრაცია " თიბისი ბანკის“ ონლაინ გადახდის სისტემასთან;

ვებ-ჰოსტინგი;

✓ ტექნიკური მხარდაჭერა.