glm.ge

კომპანია "ჯეოფეის" ტექნიკური მხარდაჭერით, შეიქმნა ონლაინ მაღაზია Glm.ge

პროექტის ფარგლებში დაინერგა:

  • ონლაინ მაღაზიის ინსტალაცია
  • ვებ-გვერდის დიზაინი
  • ვებ-ჰოსტინგ მომსახურება
  • პლასტიკური ბარათით გადახდის მეთოდის ინტეგრაცია

კომპანია "ჯეოფეი" უზრუნველყოფს გაწეული მომსახურების ტექნიკურ მხარდაჭერას

ნახვა: glm.ge