iplus.com.ge

კომპანია "ჯეოფეის" ტექნიკური მხარდაჭერით შეიქმნა ონლაინ მაღაზია Iplus.com.ge

პროექტის ფარგლებში დაინერგა:

  • ონლაინ მაღაზიის ინსტალაცია
  • პლასტიკური ბარათით გადახდის მეთოდის ინტეგრაცია
  • ვებ-გვერდის დიზაინი
  • ინტეგრაცია სასაწყობე პროგრამასთან
  • ონლაინ განვადების არხის ინტეგრაცია
  • ვებ-ჰოსტინგ მომსახურება

კომპანია "ჯეოფეი" უზრუნველყოფს გაწეული მომსახურების ტექნიკურ მხარდაჭერას

ნახვა: iplus.com.ge