Jaokeni.ge

კომპანია "ჯეოფეის" ტექნიკური მხარდაჭერით, შეიქმნა ონლაინ მაღაზია Jaokeni.ge

პროექტის ფარგლებში დაინერგა:

  • ონლაინ მაღაზიის ინსტალაცია
  • პლასტიკური ბარათით გადახდის მეთოდის ინტეგრაცია
  • სასაწყობე პროგრამასთან ინტეგრაცია
  • დიზაინი
  • ონლაინ განვადების არხების ინტეგრაცია(სს საქართველოს ბანკი, სს თიბისი ბანკი)
  • ვებ-ჰოსტინგი

კომპანია "ჯეოფეი" უზრუნველყოფს გაწეული მომსახურების ტექნიკურ მხარდაჭერას

ნახვა: Jaokeni.ge