primeshop.ge

ჯეოფეის გუნდის ტექნიკური მხარდაჭერით შეიქმნა ონლაინ მაღაზია primeshop.ge

პროექტის ფარგლებში დაინერგა:

  • ონლაინ მაღაზიის ინსტალაცია
  • დიზაინი
  • ვებ-ჰოსტინგი

კომპანია "ჯეოფეი" უზრუნველყოფს გაწეული მომსახურების ტექნიკურ მხარდაჭერას

ნახვა: primeshop.ge